T'informem que aquesta pàgina web usa cookies. Per a saber quines cookies usa aquest lloc i quina informació recullen prem en el botó "SABER MÉS". Si continues utilitzant aquest lloc significa que acceptes les nostres cookies.

logo ajuntament pedreguerfacebook twitter

Política de qualitat

La satisfacció ciutadana, i concretament la dels usuaris dels nostres servicis esportius, és una de les principals preocupacions de l’Ajuntament de Pedreguer. Amb la intenció de proporcionar un servici de qualitat, àgil i eficaç es va posar a concurs públic la gestió del Servici de Monitors de les Escoles Esportives Municipals i la del Servici de Monitors de les Activitats d’Adults. L’empresa adjudicatària va ser Gestkal XXI S. L., la qual té l’obligació de coordinar-se amb la Regidoria d’Esports per tal de garantir el desenvolupament de la programació tècnica d’activitats i servicis auxiliars que s’elabore anualment des de l’Ajuntament.

Aquesta empresa es dedica a realitzar activitats relacionades amb els servicis esportius, turístics i socioculturals i destaca, entre altres aspectes, per tenir una dilatada experiència en la gestió i el servici en aquestos sectors.  Es tracta d’una empresa seriosa, competent i innovadora que no deixa de banda el respecte envers el medi ambient. El compliment de la legislació aplicable al seu servici, així com l’excel·lent comunicació interna i externa, la situen entre les millors del sector. Si es produeix qualsevol incidència sempre hi ha una acció de millora que garanteix el bon funcionament del sistema: sovint se supervisen els materials adquirits i es realitzen, en cas que siga necessari, canvis i/o modificacions en l’utillatge i/o proveïdors. Pel que fa al personal de l’empresa, es pretén crear un bon ambient de treball així com integrar tothom com una expressió de disciplina, ordre, respecte, honestedat i entusiasme. És un fet palès que Gestkal XXI compta amb professionals però, no obstant això, en repetides ocasions organitza seminaris d’actualització de coneixements amb la intenció de prestar sempre el servici òptim.

El reconeixement a aquesta complexa política interna està valorat en la darrera certificació de la norma UNE-EN ISO 9001 (Sistemes de Gestió de Qualitat), obtinguda en l’auditoria realitzada per Bureau Veritas Certification S. A., la qual acredita que Gestkal XXI S. L. té implantat amb èxit un sistema de gestió de qualitat d’acord amb la norma de referència. Els punts forts que destaca aquest informe sobre Gestkal XXI S. L. són la implicació responsable del sistema, la planificació i seguiment del servici i l’orientació al client. D’altra banda, aquesta empresa també ha obtingut la certificació de la norma UNE-EN ISO 14001 (Sistemes de Gestió Ambiental), concedida pel mateix evaluador. Aquesta norma integra el medi ambient en la política global de l’empresa alhora que promou la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics. L’estricte seguiment d’aquesta norma posiciona l’organització de Gestkal XXI S. L. com una de les més responsables socioambientalment entre el sector, ja que redueix els impactes ambientals negatius derivats de la seua activitat i estableix una gestió de recursos i residus òptima.

Per si algú desconeix què és una norma UNE-EN ISO, tot seguit comentem breument les característiques principals. Es tracta d’un model d’organització de la qualitat reconegut a nivell internacional que actualment, per l’elevat nombre d’empreses que el segueixen, és un referent. El que es pretén seguint aquestes normes, entre altres aspectes, és millorar les competències de l’empresa i apropar-se més als clients. Els requisits de les normes UNE-EN ISO són molt clars i per cobrir les expectatives dels usuaris cal analitzar els diversos aspectes de l’empresa i corregir aquells que no s’ajusten al model establert. D’altra banda, no hi ha prou amb realitzar millores o correccions una única vegada sinó que les normes UNE-EN ISO exigeixen una revisió contínua, la qual cosa pot suposar modificacions en repetides ocasions d’un únic aspecte fins a aconseguir situar-lo dins dels termes exigits per la norma. El treball realitzat per l’empresa, així com les possibles modificacions, pot ser certificat per una entitat de certificació que verifica que el sistema implantat compleix amb els requisits d’implantació.

És a dir, que en aquesta empresa es realitzen controls de manera periòdica per tal de complir en tot moment amb les pautes establertes per la normativa amb l’objectiu d’oferir el millor servici als seus clients i satisfer les seues expectatives.