Escoles Esportives Municipals

Les Escoles Esportives Municipals són un projecte ambiciós de l’Ajuntament de Pedreguer que tenen com a objectiu primordial educar els xiquets i xiquetes, deixant de banda l’aspecte competitiu. És un fet palès que des de la Regidoria d’Esports es promou la pràctica d’activitat física de manera regular perquè és un hàbit saludable i beneficiós per tothom; per aquest motiu s’inculca la població en edat escolar que realitze alguna pràctica esportiva amb la intenció que mantinga aquest costum en el futur.

Les EEM busquen objectius de tipus motriu, socioafectiu i cognitiu: es desenvolupen les qualitats físiques dels alumnes alhora que es perfecciona la tècnica i el rendiment esportiu; s’afavoreix la integració dels xiquets i xiquetes en el seu entorn social; es propicia l’aprenentatge de les tècniques bàsiques esportives...

La voluntat de les EEM és satisfer les necessitats i aspiracions dels alumnes en un context educatiu; és a dir, donar a conèixer els fonaments de l’esport escollit a través d’una via lúdica. Una barreja de valors educatius (companyonia, disciplina, esportivitat, honestedat, joc net, esforç...) que permetran un major gaudi de l’activitat escollida!

Escola de Gimnàstica Rítmica

 • HORARI I PREU

  · MONITORA: Nieves Argudo

  · LLOC: Pavelló d’Esports.

  · HORARI: Dimarts i dijous de 16.00h a 19.00h.

  · PREU: 150€

 • INFO

  L'escola de gimnàstica rítmica pretén fomentar aquesta disciplina esportiva i educar a tots i totes les gimnastes. La pràctica d’aquest esport comporta una disciplina, un sentiment de grup i un afany de superació personal que podran transmetre en molts aspectes de la seva vida. L’objectiu principal és que l’alumne s'ho passi bé tot desenvolupant la coordinació, el moviment i l'expressió corporal.

  L'objectiu principal és fomentar aquesta disciplina esportiva, i a través de l'esport, educar a tots i totes les gimnastes ja que, la pràctica de l'esport comporta una disciplina, un sentiment de grup i un afany de superació personal que podran transmetre en molts aspectes de la seva vida. Es pretén principalment que l’alumne s'ho passi bé tot desenvolupant la coordinació, el moviment i l'expressió corporal, el sentit de l'oïda i de l'espai.

  L'equip de competició el formen els i les gimnastesmés avançats i avançades; representen a la población de Pedreguer als campionats de nivell comarcal. El treball que desenvolupen és l'específic de l'organigrama de competició del curs impulsat per la Lliga Comarcal de Gimnàstica Rítmica.

  Continguts:

  • Introducció dels aparells (pilota, corda, cèrcol, cinta i masses).
  • Desenvolupar la col·locació corporal mitjançant la dansa - Iniciar les nenes en el treball de la flexibilitat i els estiraments.
  • Potenciar els aspectes psicològics, com ara la concentració, la memòria i l'atenció.
  • Conèixer el ritme de les músiques en relació als seus balls.

  En definitiva, l’objectiu de l’Escola Municipal de Pilota Valenciana és apropar l’alumnat al coneixement i la pràctica d’aquest esport (en les seues diverses modalitats) i fer que tothom el gaudisca al mateix temps que adquireix les nocions bàsiques.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

 Escola Municipal de Futbol

 • HORARI I PREU

  · LLOC: Poliesportiu Municipal

  · HORARI: Click ací

  · PREU:

  • Prebenjamí: 150€
  • Resta de categories: 200€
 • INFO

  Com en totes les Escoles Esportives Municipals, en la de Futbol es pretén introduir els xiquets en aquesta categoria esportiva mitjançant el joc. Podem afirmar que actualment aquest esport ocupa una de les principals posicions mediàtiques i que és el que compta amb més adeptes però, tanmateix, hem de ser conscients de les dificultats que comporta situar-se entre els esportistes més reconeguts. És per aquest motiu que l’Escola Municipal de Futbol vol apropar aquesta pràctica esportiva als més menuts d’una manera lúdica, en cap cas competitiva.

  És fonamental que els xiquets tinguen il·lusió per aprendre, perquè d’aquest factor dependrà que gaudisquen dels entrenaments i dels partits; quan estan motivats volen saber-ne més i creen un bon ambient de treball amb els companys. D’altra banda, tot i que es tracta d’un aprenentatge guiat, s’intenta que els alumnes aconseguisquen autonomia suficient per desenvolupar els coneixements apresos i se’ls transmet la competència d’aprendre a aprendre, de tal manera que tinguen un bagatge formatiu que els capacite per adquirir nous coneixements per ells mateixos.

  El futbol permet, entre moltes altres coses, dotar els alumnes d’una bona experiència motriu (coordinació de moviments, agilitat, mobilitat articular...) i millorar les relacions personals dels jugadors, fent que aprenguen a expressar les seues emocions. També esborra les diferències socials i culturals perquè mentre juguem tots som iguals, és a dir, evita l’exclusió d’algun dels integrants per qualsevol d’aquestos o altres aspectes. L’equip es fonamenta en aquesta concepció, tots en formem part i tots som necessaris per tal que el joc funcione.

  A Pedreguer aquesta escola és la que compta amb major nombre d’alumnes, motiu pel qual s’adapta la seua formació (tàctica i tècnica, però també educativa en valors) a les diverses categories. És a dir, que l’exigència esportiva i pedagògica depén en gran mesura del nivell de cada grup i s’hi adapta progressivament. La tasca dels entrenadors va molt més enllà de l’entrenament futbolístic, és per això que s’utilitzen les diverses situacions que es presenten en el terreny de joc per inculcar valors com la companyonia, la cooperació i el treball en equip, la generositat, el respecte (cap a l’adversari i cap a les regles del joc), la higiene, l’acceptació de les derrotes... Tot un seguit de qualitats que no són aïllades i que requereixen una implementació constant i permanent al llarg de tota l’etapa formativa.

  A les Escoles Esportives Municipals els pares i mares tenen un paper fonamental. La bona coordinació entre aquestos, els entrenadors i els jugadors farà que hi haja un bon ambient de joc i que les sessions d’entrenament i els partits siguen profitoses. El bon funcionament de l’escola és, doncs, responsabilitat de tots.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

Escola Municipal de Bàsquet

 • HORARI I PREU

  · LLOC: Pavelló d'Esports Pedreguer

  · HORARI: Click ací

  · PREU:

  • Comarca: 150€
  • Resta de categories: 200€
 • INFO

  L’objectiu d’aquesta escola és educar els alumnes a través de l’esport per a l’adquisició de valors. El bàsquet és un esport d’equip, fet que permet treballar en grup, cooperar, implicar-se en l’activitat... Una sèrie de comportaments que són necessàris per al correcte desenvolupament personal, essencial principalment en edat escolar.

  La il·lusió és un altre aspecte fonamental: marca el camí a seguir i manté l’esperit esportiu, deixant de banda les parts més negatives de la competició. Les ganes de passar-s’ho bé asseguren un aprofitament de la pràctica esportiva a tots els nivells. Tan important com conéixer la tècnica és saber posar-la en pràctica amb la resta de companys. Cal ser conscinets que en un esport com aquest no es pot actuar de manera individual, sinó que l’aportació de cadascun dels membres de l’equip és fonamental perquè el joc funcione.

  Si l’alumne juga a bàsquet per decisió pròpia (no perquè els pares l’han apuntat, qüestió molt important en les Escoles Esportives) es divertirà i gaudirà d’aquest esport, a banda d’aprendre molt. La dinàmica esportiva que se segueix fa que des dels entrenaments fins als partits l’alumne mantinga el somriure i senta que forma part d’un conjunt i no que és un element aïllat alié a la resta de companys. La bona relació entre companys es treballa des del primer dia; quan els alumnes arriben a la sessió de bàsquet entren en un món on tot és possible i en el qual deixen a banda les preocupacions que tinguen: és el moment de gaudir de l’esport!

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

Escola de Jocs i Esports

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Mario Fornés

  · LLOC: Poliesportiu Municipal

  · HORARI: Dimarts i dijous de 17.00h a 18.15h.

  · PREU: 60€

 • INFO

  Tal i com el seu nom indica, l’Escola de Jocs i Esports de Pedreguer combina diversos esports. Constitueix el primer esglaó de l’ensenyament esportiu i es recomana a tothom per tal d’iniciar-se en la pràctica esportiva (indicada per a xiquets i xiquetes de 5 anys).

  El coneixement d’un ampli ventall de possibilitats esportives permet una bona elecció posterior; contràriament, si desconeixem un esport no serem capaços de saber si ens agrada o no practicar-lo. Moltes vegades, sovint amb massa freqüència, escollim un esport per les característiques preconcebudes que en tenim (derivades de factors externs com la televisió, la premsa, els amics...). Amb aquestes circumstàncies, és habitual trobar-nos casos de rebuig a l’esport practicat en xiquets que s’han vist obligats a realitzar l’esport que els pares han escollit per ells. I aquest fet, no cal dir-ho, repercuteix negativament en la seua visió global de l’esport i deriva en un menyspreu a qualsevol pràctica esportiva. És a dir, que convé no coaccionar l’elecció d’un esport als fills pel simple fet del prestigi social o perquè a un mateix li agrada. No tothom té les mateixes preferències.

  És per aquest motiu que l’Escola de Jocs i Esports té un paper fonamental en la presa de consciència esportiva dels més menuts. Mitjançant el joc es donen a conéixer molts esports i es practiquen habilitats al llarg del curs. L’objectiu de l’escola és treballar les habilitats motrius bàsiques, fomentar la participació activa en un grup, inculcar valors de respecte a la resta de companys i a un mateix, integrar socialment tots els alumnes, conscienciar que l’esport és un hàbit saludable, fer veure l’esport com una eina de diversió... en definitiva, l’adquisició d’aspectes positius.

  Per últim, convé recordar que es tracta d’un programa totalment d’oci (en cap cas competitiu o de rendiment físic). És una alternativa a les vesprades desocupades sense cap tipus d’estímul positiu.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

Escola Municipal de Natació

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Monitors/es de la Piscina de Tonus

  · LLOC: Tonus Sport&Health - El Verger

  · HORARI: En funció del grup asignat

  · PREU: 150€

 • INFO

  L’Escola Municipal de Natació pretén el desenvolupament integral dels infants mitjançant les activitats aquàtiques. L’objectiu de l’escola és apropar la natació a tots els nens i nenes independentment del seu nivell, per tal que assoleixin autosuficiència en el medi aquàtic, aprenguin els aspectes bàsics de la natació i finalment perfeccionin la tècnica dels diferents estils i altres habilitats específiques de la natació.

  L’objectiu de les nostres escoles esportives va més enllà del rendiment en les competicions i pretén, sobre la base d’uns bons hàbits higiènics i d’alimentació, afavorir el correcte desenvolupament físic dels nostres joves esportistes tot inculcant valors bàsics per gaudir de l’esport com l’ordre, el compromís, l’esforç, el respecte i el treball en equip.

  Els objectius des d’un aspecte formatiu són donar a tots els xiquets i xiquetes els fonaments tècnics i tàctics de cada esport per poder assolir una bona pràctica recreativa generalitzada en la que la condició física no siga una limitació.

  L’ Ajuntament de Pedreguer té un conveni amb Tonus Sport&Health - El Verger per a realitzar aquesta activitat a les seues instal·lacions. D’altra banda, els/les alumnes d’aquesta EEM participen en diferents competicions representant a les Escoles Esportives de Pedreguer.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

Escola de Pilota Valenciana

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Jan Giner

  · LLOC: Pabellonet I.E.S i Trinquet de pilota.

  · HORARI: Dimarts i dijous de 17.30h a 19.00h.

  · PREU: 130€

 • INFO

  L'Escola de Pilota Valenciana de Pedreguer té la finalitat d’apropar aquest esport als xiquets i xiquetes del municipi perquè, malauradament, encara és desconegut per a molts d’ells (en gran part pel poc ressò mediàtic que té). Es tracta, doncs, d’establir un primer contacte amb aquest esport tradicional. D’altra banda, vol conscienciar la població de les múltiples possibilitats educatives que ofereix: físiques, psíquiques, socials i culturals.

  Les Escoles Esportives sempre treballen l’aspecte lúdic d’un esport, però alhora els alumnes milloren la condició física i la vessant emocional. En la pràctica de pilota valenciana, s’adquireixen valors educatius fonamentals per a xiquets i xiquetes en edat escolar. Físicament els alumnes treballen el desenvolupament psicomotriu, aprenen a controlar l’equilibri del seu cos, a dominar el càlcul de les distàncies i de l’espai en què es troben... Quant als aspectes psíquics, desenvolupen confiança en ells mateixos, adquireixen valors ètics, aprenen a treballar en equip i a ser respectuosos... La vessant social és especialment destacable en la pilota valenciana per tal com és una pràctica esportiva arrelada al nostre territori; els alumnes es relacionen en un àmbit lingüístic valencià i dominen el lèxic específic que s’empra en aquest joc (la qual cosa, sense cap mena de dubte, els integra al poble on viuen). Pel que fa als aspectes culturals, els alumnes conéixen aquesta tradició valenciana i s’interessen per la seua trajectòria al llarg de la història.

  En definitiva, l’objectiu de l’Escola Municipal de Pilota Valenciana és apropar l’alumnat al coneixement i la pràctica d’aquest esport (en les seues diverses modalitats) i fer que tothom el gaudisca al mateix temps que adquireix les nocions bàsiques.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

Escola de Karate

 • HORARI I PREU

  Contactar amb l'Oficina d'Esports:

  HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

  • De dilluns a divendres: 10.00h a 14.30h
  • Dimarts: 18.00h a 19.30h

  DIRECCIÓ:

  • Glorieta de la Creu, 14 · Pedreguer -03750- (Alacant)
  • Telèfon: 966 456 200 (EXT 304)
 • INFO

  En aquesta disciplina l’Ajuntament té un conveni amb el Club de Karate Shokotan el qual s'encarrega de dinamitzar l'activitat. En ella es pretén apropar els aspectes d’aquesta filosofia oriental als alumnes per tal que la coneguen i comprenguen, o fins i tot que l’admiren.

  El karate és un punt de trobada entre l’esperit i el cos que permet als seus practicants assimilar no només la tècnica i l’estratègia d’aquest esport, sinó també la manera de pensar que promou. La cultura occidental sovint materialitza els diversos aspectes de la vida i s’emmiralla en les aparences externes de tal manera que no va més enllà del que es percep exteriorment. És a dir, que amb molta freqüència ens condicionem pels nostres prejudicis i ens limitem al món exterior, descuidant el nostre interior i la recerca de la felicitat. El karateka aprén conceptes que són presents en la vida quotidiana encara que moltes vegades no en som conscients. L’adquisició de l’espiritualitat determina que veiem la vida amb uns altres ulls i que no ens limitem als aspectes més superficials o tangibles.

  La pràctica purament física del karate requereix disciplina i rigor, però en l’aspecte psíquic demana disciplina interna, la qual cosa és més difícil d’assolir i mantenir que la que correspon a la pràctica física perquè cal mantenir-la en tot moment. Amb el karate es treballa, entre altres coses, la psicomotricitat ja que es fan jocs que promouen diverses formes de desplaçament, salts, voltejos… que milloren la coordinació dels alumnes. D’altra banda, socialment es crea un bon ambient a classe perquè els xiquets es relacionen entre ells mitjançant el joc i això és fonamental perquè repercuteix en l’assimilació dels coneixements explicats. Amb els jocs que es practiquen els alumnes adquireixen valors com la cooperació, el respecte als companys, l’acceptació de les regles del joc...

  Quant al desenvolupament de qualitats físiques tals com la força, la velocitat, la resistència o la flexibilitat, el joc presenta moltes possibilitats. Tot i tractar-se d’un esport de contacte, els alumnes treballen les diverses tècniques i posicions, però mai es fomenta la violència. Al contrari, s’ensenya els alumnes a controlar els impulsos impetuosos i precipitats que puguen aparéixer i es rebutja qualsevol manifestació violenta. La filosofia del karate fa prevaldre la raó sobre la força, l’harmonia sobre el caos, la tolerància sobre la imposició... Relacionat amb aquest aspecte trobem la fórmula de cortesia i protocol, tan característica d’aquest esport, perquè són un comportament de simpatia envers els sentiments del proïsme que impliquen respecte i humiltat.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

Escola Multiesportiva Municipal

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Mario Fornés

  · LLOC: Poliesportiu Municipal

  · HORARI: Dimarts i dijous de 17.00h a 18.15h.

  · PREU: 60€

 • INFO

  Tal i com el seu nom indica, l’Escola Multiesportiva de Pedreguer combina diversos esports. Constitueix el primer esglaó de l’ensenyament esportiu i es recomana a tothom per tal d’iniciar-se en la pràctica esportiva (està especialment indicada per a xiquets d’entre 6 i 7 anys).

  El coneixement d’un ampli ventall de possibilitats esportives permet una bona elecció posterior; contràriament, si desconeixem un esport no serem capaços de saber si ens agrada o no practicar-lo. Moltes vegades, sovint amb massa freqüència, escollim un esport per les característiques preconcebudes que en tenim (derivades de factors externs com la televisió, la premsa, els amics...). Amb aquestes circumstàncies, és habitual trobar-nos casos de rebuig a l’esport practicat en xiquets que s’han vist obligats a realitzar l’esport que els pares han escollit per ells. I aquest fet, no cal dir-ho, repercuteix negativament en la seua visió global de l’esport i deriva en un menyspreu a qualsevol pràctica esportiva. És a dir, que convé no coaccionar l’elecció d’un esport als fills pel simple fet del prestigi social o perquè a un mateix li agrada. No tothom té les mateixes preferències.

  És per aquest motiu que l’Escola Multiesportiva té un paper fonamental en la presa de consciència esportiva dels més menuts. Mitjançant el joc es donen a conéixer molts esports i es practiquen habilitats al llarg del curs. L’objectiu de l’escola és treballar les habilitats motrius bàsiques, fomentar la participació activa en un grup, inculcar valors de respecte a la resta de companys i a un mateix, integrar socialment tots els alumnes, conscienciar que l’esport és un hàbit saludable, fer veure l’esport com una eina de diversió... en definitiva, l’adquisició d’aspectes positius.

  Es tracta d’un procés que contempla les primeres experiències i sensacions referides a l’esport, alhora que contribueix al correcte creixement dels alumnes. És un espai d’interacció social que estimula els infants. La convergència d’aspectes lúdics i esportius té una funció socialitzadora fonamental ja que els xiquets i xiquetes aprenen a seguir les regles del joc, així com també afavoreix l’adquisició d’actituds solidàries i tolerants amb la resta de companys.

  L’Escola Multiesportiva basa el seu treball en l’establiment d’una base perceptivomotriu i en la consolidació de les habilitats socioafectives. Les activitats s’inicien amb la lliure exploració i resolució de problemes. Amb aquesta pràctica s’aconsegueix un millor coneixement del grup i la consolidació de la base motriu. Més endavant es recorre al treball tècnic i tàctic, en el qual es treballa allò aprés mitjançant un descobriment guiat.

  Per últim, convé recordar que es tracta d’un programa totalment d’oci (en cap cas competitiu o de rendiment físic). És una alternativa a les vesprades desocupades sense cap tipus d’estímul positiu.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:
 

Escola Municipal de Tennis

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Monitors del Club de Tennis la Sella

  · LLOC: Club de Tennis la Sella

  · HORARI: En funció del grup asignat

  · PREU: 200€

 • INFO

  L’Escola Municipal de Tennis té la funció d’iniciar els alumnes en aquest esport tot fent ús del joc com a element transversal de l’aprenentatge. Entre els objectius generals d’aquesta escola esportiva es troben desenvolupar els esquemes motors i les postures de base dels alumnes, així com també potenciar les seues capacitats coordinatives i motrius bàsiques; sense deixar de banda el vessant formatiu en valors com l’esportivitat, l’esforç, el respecte...

  Durant les sessions el treball tècnic i tàctic es combina amb jocs motors de coordinació general i amb jocs aplicats al tennis i es pot modificar el reglament en funció dels interessos i aptituds dels jugadors perquè no es dóna importància als resultats obtinguts en termes competitius i selectius. La finalitat de l’escola és que els alumnes estiguen motivats quan practiquen aquest esport i que gaudisquen de les sessions esportives. És, per tant, una pràctica recreativa de caràcter saludable que valora que els jugadors s’ho passen bé mentre la practiquen.

  En l’Escola Municipal de Tennis es desenvolupen les habilitats tècniques bàsiques (efectuar els principals cops del tennis amb la raqueta, saber donar-los efecte i dotar-los de diverses potències, realitzar un correcte joc de peus...) i es potencia el sentit tàctic del joc (conéixer les fases del joc, saber quina és la situació del jugador a la pista, adaptar-se a les diverses superfícies, anticipar-se en situacions de partit, treballar la trajectòria de la pilota...). Un seguit de destresses que permeten que els alumnes progressen en aquesta pràctica esportiva alhora que adquireixen valors essencials per a la seua formació.

  En definitiva, el tennis és un esport que estimula els alumnes en tots els sentits: a nivell físic millora la coordinació, la velocitat de reacció, l’equilibri, la resistència...; i a nivell mental promou el control de les emocions, agilitza la concentració i millora l’autoconfiança. És a dir, que fomenta el desenvolupament íntegre dels participants.

  L’ Ajuntament de Pedreguer té un conveni amb el Club de Tennis La Sella per a realitzar aquesta activitat a les seues pistes de tennis. D’altra banda, els alumnes d’aquesta EEM participen en diferents competicions representant a les Escoles Esportives de Pedreguer.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:


  OFICINA D'ESPORTS:
  • HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: De dilluns a divendres: 10.00h a 14.30h // Dimarts: 18.00h a 19.30h
  • DIRECCIÓ: Glorieta de la Creu, 14 · 03750 Pedreguer (Alacant) // Telèfon: 966 456 200 (EXT 304)

Escola Municipal de Bàdminton

 • HORARI I PREU

  · MONITORA: Virginia Victorica

  · LLOC: Pavelló d'Esports

  · HORARI: Dimarts i dijous de 16.30h a 19.00h.

  · PREU: 100€

 • INFO

  El joc del bàdminton pot ser practicat per tota mena de persones. S'adapta a la capacitat física i tècnica dels i les esportistes, per la qual cosa pot ser començat a practicar amb uns coneixements molt bàsics. Això podria portar a pensar que és un esport poc exigent, encara que la realitat és molt diferent.

  El joc del bàdminton té els seus orígens a Anglaterra a la fi del segle XIX. És un joc semblant al tennis, el seu «avantpassat», encara que les mesures de la pista (més xicoteta que la de tennis, l'altura de la xarxa (1,52m) i sobretot les característiques del volant, molt diferents a les d'una pilota, fa que siga un esport molt tècnic, ràpid i molt exigent físicament per a un/a jugador/a de nivell mitjà.

  L'equip necessari per a practicar-lo és simple: raqueta, volant, xarxa i pista.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

 

Escola Municipal d'Atletisme

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Rodrigo Cano

  · LLOC: Poliesportiu Municipal

  · HORARI: En funció del grup

  · PREU: 100€

 • INFO

  L’escola d’atletisme està formada per alumnes de diverses edats i característiques, factors que es tenen en compte a l’hora de proposar les activitats a cada grup. Els monitors realitzen activitats diverses tenint en compte les distintes etapes de desenvolupament i maduració física i psíquica dels xiquets. És per aquest motiu que s’adapten les pràctiques esportives a les característiques i necessitats dels alumnes i es poden ajustar als seus interessos.

  L’objectiu és que els xiquets adquirisquen les habilitats de les diverses especialitats atlètiques, però sempre amb un rerefons de diversió. Es pretén transmetre valors i hàbits de vida saludables que milloren l’autoestima i l’autoconfiança dels alumnes. Concretament l’atletisme treballa valors com el joc net (honestedat), la perseverança, la companyonia... És a dir, que en aquesta escola s’ensenya la tècnica i tàctica específiques de cada modalitat sempre amb l’horitzó d’educació en valors en ment.

  En l’EEM d’Atletisme es promou aquesta pràctica a nivell escolar, mostrant el seu valor educatiu i no competitiu de l’esport. Es desenvolupen les diverses modalitats de l’atletisme (cursa, salts i llançaments) mitjançant continguts lúdics, ademés de competir en les diverses competicions que hi ha programades.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

Escola Municipal de Pàdel

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Monitors del Pàdel Cobert Pedreguer

  · LLOC: Instal·lacions Pàdel Cobert Pedreguer

  · HORARI: Dilluns i dimecres de 16.00h a 18.00h (En funció del grup asignat)

  · PREU: 180€

 • INFO

  L’Escola Municipal de Pàdel té la funció d’iniciar els alumnes en aquest esport tot fent ús del joc com a element transversal de l’aprenentatge. Entre els objectius generals d’aquesta escola esportiva es troben desenvolupar els esquemes motors i les postures de base dels alumnes, així com també potenciar les seues capacitats coordinatives i motrius bàsiques; sense deixar de banda el vessant formatiu en valors com l’esportivitat, l’esforç, el respecte...

  Durant les sessions el treball tècnic i tàctic es combina amb jocs motors de coordinació general i amb jocs aplicats al pàdel i es pot modificar el reglament en funció dels interessos i aptituds dels jugadors perquè no es dóna importància als resultats obtinguts en termes competitius i selectius. La finalitat de l’escola és que els alumnes estiguen motivats quan practiquen aquest esport i que gaudisquen de les sessions esportives. És, per tant, una pràctica recreativa de caràcter saludable que valora que els jugadors s’ho passen bé mentre la practiquen.

  En l’Escola Municipal Pàdel es desenvolupen les habilitats tècniques bàsiques (efectuar els principals cops del tennis amb la raqueta, saber donar-los efecte i dotar-los de diverses potències, realitzar un correcte joc de peus...) i es potencia el sentit tàctic del joc (conéixer les fases del joc, saber quina és la situació del jugador a la pista, adaptar-se a les diverses superfícies, anticipar-se en situacions de partit, treballar la trajectòria de la pilota...). Un seguit de destresses que permeten que els alumnes progressen en aquesta pràctica esportiva alhora que adquireixen valors essencials per a la seua formació.

  En definitiva, el pàdel és un esport que estimula els alumnes en tots els sentits: a nivell físic millora la coordinació, la velocitat de reacció, l’equilibri, la resistència...; i a nivell mental promou el control de les emocions, agilitza la concentració i millora l’autoconfiança. És a dir, que fomenta el desenvolupament íntegre dels participants.

  L’ Ajuntament de Pedreguer té un conveni amb Pàdel Cobert Pedreguer per a realitzar aquesta activitat a les seues pistes de pàdel. D’altra banda, els alumnes d’aquesta EEM participen en diferents competicions representant a les Escoles Esportives de Pedreguer.

 • INSCRIPCIÓ

  Per a realitzar la matrícula de les Escoles Esportives Municipals:

  • Primer has de LLEGIR DETINGUDAMENT els següents documents per informar-te de l'oferta esportiva de la qual disposes i el procés de matrícula:

 

Escola de Tir amb Arc

 • HORARI I PREU

  · MONITOR: Jesús Aragón

  · LLOC: Pavelló de l’I. E. S.

  · HORARI:

  • Divendres: de 17.15h a 18.15h
  • Dissabte: de 10h a 11h

  · PREU: 60€/Trimestre

 • INFO

  Aquest és un esport individual que consisteix que un arquer ha de llançar fletxes amb un arc i encertar en una diana situada a diverses distàncies. La diana està dividida en cinc zones concèntriques de diferents colors (blanc, negre, blau, roig i groc) i l’objectiu del participant és apropar-se al centre de les circumferències.

  Les diverses distàncies de llançament varien en funció del sexe i edat de l’arquer. També es competeix amb temps, la qual cosa requereix un major esforç d’atenció.

  Tothom pot ser partícep d’aquesta modalitat, però les condicions necessàries dels participants són tenir una bona condició física (equilibri i punteria) però, sobretot, mental (bona concentració i precisió).

 • INSCRIPCIÓ

  OFICINA D'ESPORTS:
  • HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: De dilluns a divendres: 10.00h a 14.30h // Dimarts: 18.00h a 19.30h
  • DIRECCIÓ: Glorieta de la Creu, 14 · 03750 Pedreguer (Alacant) // Telèfon: 966 456 200 (EXT 304)

 

 

esportivat

OFICINA D'ESPORTS
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres: 10.00h a 14.30h / Dimarts: 18.00h a 19.30h
Glorieta de la Creu, 14 · Pedreguer -03750- (Alacant) · Telèfon: 966 456 200 (EXT 304)


ESPORTIVA'T  © Copyright 2020   /   Web creada per CREA1STUDIO