ADIMA

La millora de la qualitat de vida és un dels principals aspectes que en l'actualitat preocupen a la majoria de societats. Per a aconseguir aquest benefici hi ha nombrosos i diversos mitjans, entre els quals es troben les activitats físiques i esportives.

L'objectiu final de la realització d'alguna activitat física —moderada o intensa— és la millora de la qualitat de vida. Quan aquesta activitat es desenvolupa amb persones que tenen algun tipus de discapacitat o deficiència física/psíquica no solament procura la recuperació del seu estat funcional i la seua independència sinó que, a més a més de beneficiar-les des d'aquesta perspectiva, ajuda a millorar la seua salut i accentua el seu benestar.

De totes les seqüeles funcionals que exerceix una malaltia sobre els distints òrgans i sistemes de l’organisme, aquelles que estan estretament relacionades amb l'aparell locomotor són les de major prevalença a l’hora de treballar-les. Fa unes dècades els especialistes recomanaven que les persones amb aquestes característiques feren repòs i evitaren qualsevol tipus d'activitat i/o esforç físic; actualment, les recents investigacions han desmuntat aquesta concepció i els experts aconsellen que es practique activitat física habitualment, siga quin siga l’estat personal, perquè està demostrat que és un hàbit saludable i beneficiós, especialment en persones amb discapacitat. D’altra banda, no podem oblidar que qualsevol pràctica d'activitat física serà més profitosa si està planificada per personal competent en l’àrea i compta amb el seu seguiment.

Així doncs, insistim que la pràctica esportiva, a banda de millorar la salut global de la persona, el seu benestar psicològic i la funció física de tothom, és especialment recomanable per a persones amb algun tipus de discapacitat. Els efectes que se’n deriven són múltiples i provats, tant a nivell de millora física (rehabilitacions) com de prevenció en salut (malalties).

Per últim, però no menys important, no podem oblidar que la pràctica d'activitat física sempre ha d’anar acompanyada d’una alimentació adequada, amb la qual cosa conformarem un estil de vida saludable i estarem promocionant la pròpia salut.

Us recordem que des de fa uns anys l’Ajuntament de Pedreguer té un conveni de col·laboració amb l’Associació de persones amb DIscapacitat de la Marina Alta (ADIMA), motiu pel qual un tècnic qualificat en matèria esportiva imparteix una hora d’activitat física setmanal a les persones que en formen part.

esportivat

OFICINA D'ESPORTS
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres: 10.00h a 14.30h / Dimarts: 18.00h a 19.30h
Glorieta de la Creu, 14 · Pedreguer -03750- (Alacant) · Telèfon: 966 456 200 (EXT 304)


ESPORTIVA'T  © Copyright 2020   /   Web creada per CREA1STUDIO